Den svenska spelmyndigheten slår till mot olicensierade operatörer


Esther B.. - november 13, 2023
Sveriges flagga och Spelinspektionens logotyp

I ett avgörande beslut har Spelinspektionen, Sveriges spelmyndighet, förbjudit två olicensierade operatörer att verka inom landets gränser, vilket stärker landets engagemang för reglerad spelpraxis.

I en aldrig tidigare skådad aktion mot otillåtet onlinespel har Spelinspektionen i Sverige utfärdat ett omedelbart förbud mot två företag, Moonrail Limited och Perfect Storm, för att aktivt ha riktat in sig på och servat den svenska marknaden utan erforderliga operativa licenser. Denna åtgärd understryker Sveriges stränga regleringsmiljö och engagemang för att skydda lagliga spelaktiviteter inom dess jurisdiktion.

Undersökning leder till omedelbara förbud

Utredningarna av de två enheterna inleddes efter att det framkommit bevis för att de vände sig till svenska kunder. Dessa handlingar utgör en klar överträdelse av 3 kap. 3 § i den svenska spellagen. Enligt 18 kap. 23 § har Spelinspektionen rätt att meddela förelägganden och förbud för att säkerställa efterlevnaden av lagen.

Analys av marknadsinriktning

En viktig del av Spelinspektionens beslutsprocess var att bedöma om de spel som aktörerna erbjöd var tillgängliga för den svenska befolkningen. Indikatorer på inriktning var bland annat tillgången till den svenska kronan för finansiella transaktioner och användningen av Sverigespecifika domäner och kontaktuppgifter.

För Moonrail Limited och Perfect Storm var tecknen omisskännliga: deras webbplatser fanns tillgängliga på svenska, och villkoren innehöll referenser som var relevanta för svenska spelare. Marknadsföringsmaterial på svenska visade ytterligare på deras fokus på den svenska demografin.

Operatörernas underlåtenhet att reagera

Trots att de fått en chans att presentera sin sida hade varken Moonrail Limited eller Perfect Storm svarat på tillsynsmyndighetens frågor när de senaste rapporterna kom. Denna tystnad har inte påverkat myndighetens ställningstagande, utan Spelinspektionen står fast vid sin ståndpunkt att de båda bolagens verksamhet direkt strider mot den svenska spellagstiftningen.

En konsekvent regleringsstrategi

Denna åtgärd mot olicensierad spelverksamhet är inte ett isolerat fall utan en del av en serie regulatoriska åtgärder från Spelinspektionens sida. Tidigare i veckan bötfällde myndigheten en annan operatör, Videoslots, för överträdelser relaterade till penningtvätt och finansiering av terrorism, vilket understryker tillsynsmyndighetens orubbliga engagemang för att upprätthålla integriteten på den svenska spelmarknaden.

Verkställighetsåtgärder av Spelinspektionen

Spelinspektionen's ban on Moonrail Limited and Perfect Storm is a reminder of the regulator's vigilance in ensuring a secure gambling environment in Sweden. The implications of this action reaffirm the necessity for operators to obtain proper licensing and adhere strictly to the provisions of the Swedish Gambling Act.


Viktigt meddelande

Genom att besöka den här webbplatsen intygar du att du är över 18 år gammal och att du ger ditt samtycke till att vi använder cookies. Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Läs mer