Sveriges spelmyndighet får utökade befogenheter att blockera betalningar


Eunice A.. - maj 22, 2023
Sveriges flagga med mynt i metall

Sveriges tillsynsmyndighet, riksdagen, har just antagit en förordning som ger Spelinspektionen, landets tillsynsmyndighet för spel, betydande befogenheter. Tillsynsmyndigheten har fått en komplett uppsättning utökade befogenheter, särskilt inriktade på dess förmåga att blockera betalningar i samband med olicensierade spelverksamheter.

Den 16 maj 2023: Sverige förbereder sig för att införa nya spelregler som ska träda i kraft den 1 juli i år. Dessa uppdaterade regler, som innebär ändringar av landets ursprungliga spellag, kommer att innebära meningsfulla förändringar och ge ytterligare kontroller till Spelinspektionen, den svenska spelkontrollanten.

En av de betydande förändringarna är att Spelinspektionen får möjlighet att bedriva undercoververksamhet genom att köpa speltjänster under hemlig identitet. Denna åtgärd syftar till att noggrant övervaka verksamheten hos spelföretag som är verksamma på den reglerade marknaden och säkerställa att lagen följs.

En annan viktig del av den omarbetade lagen är att tillsynsmyndigheten tillåts lagra och dela personuppgifter för att förhindra matchfixning. Speloperatörer kommer också att vara skyldiga att lämna ut information om eventuella brott med anknytning till spelbranschen till polisen, vilket främjar öppenhet och ansvarsskyldighet.

När det gäller blockering av betalningar har den tidigare bestämmelsen i spellagen, som gav tillsynsmyndigheten möjlighet att blockera elektroniska transaktioner som misstänks ha gjorts till olicensierade spelföretag, upphävts. Spelinspektionen hade inte utnyttjat dessa befogenheter på grund av praktiska problem med genomförandet. Myndigheterna insåg dock betydelsen av betalningsspärrar i kanaliseringssyfte och har infört ett nytt regelverk.

De uppdaterade reglerna involverar nu betaltjänstleverantörer i processen. Spelinspektionen kommer att ha befogenhet att skapa nya regler som beskriver betalningsleverantörernas skyldigheter att tillhandahålla den information som krävs för att blockera olagliga betalningar. Denna samarbetsstrategi syftar till att förbättra förståelsen för hur insatser och vinster överförs mellan de speloperatörer som tillsynsmyndigheten har identifierat.

För att åtgärda begränsningar i övervakningen av onlinespel har regeringen gett Spelinspektionen befogenhet att genomföra testköp av speltjänster på nätet under dold identitet. Denna bestämmelse gör det möjligt för tillsynsmyndigheten att effektivt bedöma operatörernas efterlevnad av spellagen. Operatörerna kommer omedelbart att underrättas om testköpet.

De svenska myndigheterna anser att dessa nya befogenheter och bestämmelser är proportionerliga och att de ger de nödvändiga verktygen för en effektiv tillsyn av spelbranschen samtidigt som de främjar en säker och öppen miljö för operatörer och konsumenter.
I och med det kommande genomförandet av dessa förbättrade spelregler tar Sverige ett viktigt steg mot att säkerställa integriteten och lagligheten på sin spelmarknad.


Viktigt meddelande

Genom att besöka den här webbplatsen intygar du att du är över 18 år gammal och att du ger ditt samtycke till att vi använder cookies. Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Läs mer