Spelinspektionen varnar Zimpler med 25 miljoner kronor i böter för främjande av illegalt spel i Sverige


Esther B.. - juli 12, 2023
Lagstiftning

Spelinspektionen har varnat betalningsleverantören Zimpler för dess samarbete med olicensierade aktörer. Om varningen inte följs senast den 31 juli kan det leda till böter på 25 miljoner kronor.

Spelinspektionen har meddelat betalningsleverantören Zimpler att bolaget senast den 31 juli ska upphöra att tillhandahålla betaltjänster med BankID till olicensierade aktörer. Om föreläggandet inte följs kommer det att leda till en sanktionsavgift på 25,0 MSEK.

Spelinspektionen framhåller att den svenska spelregleringen kräver att alla aktörer på marknaden har en giltig licens och att olicensierade aktörer är uteslutna. Syftet är att kanalisera all spelverksamhet till ansvarsfulla, pålitliga och kontrollerade aktörer. Sedan den 1 januari är det förbjudet att främja deltagande i spel som tillhandahålls utan nödvändig licens.

Tillsynsbeslutet baseras på Spelinspektionens beslut om föreläggande, som fokuserade på Zimplers användning av BankID i transaktioner med olicensierade operatörer. BankID är en e-legitimationstjänst som uteslutande används av kunder i Sverige. Enligt Spelinspektionen bekräftade Zimplers användning av BankID i dessa transaktioner att operatörerna olagligen riktade sig till svenska spelare. Spelinspektionen avslöjade inte de inblandade operatörernas identitet utan inledde utredningen efter ett anonymt tips.

Zimpler svarade att de inte tror att deras agerande bryter mot svensk lag. Företaget åtog sig dock att avsluta sina relationer med olicensierade webbplatser som vänder sig till svenska kunder. Zimpler har inlett denna process och siktar på att avsluta tillbakadragandet av tjänster i slutet av det tredje kvartalet.

Medan Zimpler hävdade att man inte var medveten om att operatörerna behövde de nödvändiga licenserna, betonade man att dess betalningstjänster inte är specifikt utformade för spelbolag utan tillhandahålls till kunder inom alla segment. Företaget betonade sitt engagemang för regelefterlevnad. Det uppgav att det har rätt att avsluta alla affärsrelationer om det upptäcker att en kund riktar sig till Sverige utan giltig licens.

Spelinspektionen hävdade att det fanns ett tydligt samarbete mellan Zimpler och olicensierade operatörer som riktade in sig på den svenska marknaden. Eftersom dessa företag använde Zimplers betaltjänster i Sverige, hävdade tillsynsmyndigheten att Zimpler främjade olicensierad spelverksamhet.

Detta beslut kommer efter en rapport från den svenska branschorganisationen för onlinespel (BOS), som visade att endast 77% av landets onlinespelmarknad kanaliseras till licensierade operatörer. BOS ansåg att denna andel var kritiskt låg och krävde åtgärder för att öka kanaliseringen. Sverige strävar för närvarande efter att uppnå ett kanaliseringsmål på 90%.

Den svenska regeringen gav nyligen Spelinspektionen ytterligare befogenheter för att bekämpa olagligt spel, främst med fokus på betalningsleverantörer. Dessa förändringar möjliggör ett mer effektivt system för att blockera betalningar och underlättar samarbetet mellan tillsynsmyndigheter och betalningsleverantörer för att bekämpa olicensierat spelande.

Spelinspektionen har varit proaktiv när det gäller att genomföra åtgärder för att stärka tillsynen av spelbranschen. Som en del av det pågående arbetet har myndigheten infört avgifter för innehavare av leverantörstillstånd och föreslagit höjda sanktionsavgifter för aktörer som bryter mot penningtvättslagen.


Viktigt meddelande

Genom att besöka den här webbplatsen intygar du att du är över 18 år gammal och att du ger ditt samtycke till att vi använder cookies. Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Läs mer