Sverige föreslår betydande höjning av spelskatten, vilket väcker oro i branschen


Eunice A.. - september 22, 2023
Svensk flagga

I en anmärkningsvärd politisk förändring har den svenska regeringen föreslagit en höjning av spelskatten, vilket har väckt oro inom onlinespelindustrin.

Den föreslagna skattehöjningen

Sveriges regering, Regeringen, överväger en ändring som skulle få spelskattesatsen i landet att hoppa från nuvarande 18% till 22% av bruttospelintäkterna (GGR). Om detta förslag godkänns skulle det genomföras från och med den 1 juli 2024 och beräknas ge ytterligare 540,0mkr (£39,3m/45,5 €/$48.4m) i skatteintäkter årligen. 

Motivering bakom förändringen

Regeringen har backat upp sitt förslag genom att lyfta fram flera punkter:

  1. Stabilisering av marknaden: Efter omregleringen 2019 öppnade Sverige sina speldörrar, vilket gjorde det möjligt för operatörer att förvärva licenser och lagligt erbjuda speltjänster. Regeringen anser att marknaden har stabiliserats, vilket gör det till rätt tidpunkt för en skattejustering.
  2. Förbättrad kanalisering: Med tanke på oron kring kanaliseringen på den svenska spelmarknaden föreslår Regeringen att en skattesats på över 20% kommer att bidra till att uppnå en kanaliseringsgrad på minst 90%. Skattesatsen på 18% har varit på plats sedan omregleringen 2019. Med de åtgärder som vidtagits för att rensa ut olicensierad spelverksamhet anser regeringen att marknaden kan bära en högre skattesats.
  3. Ökade intäkter för statlig verksamhet: Höjningen ses som en åtgärd för att stärka finansieringen av statliga initiativ utan att ha en alltför negativ inverkan på företagen och skattebasens storlek.

Industrins svar: Inte alla är överens

Branschföreningen för Onlinespel (BOS) är besviken över den föreslagna höjningen. Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för BOS, var högljudd i sin kritik och hävdade att regeringen kanske inte helt förstår dynamiken och sårbarheten på den spelmarknad som den avser att styra.

Hoffstedt stödde sina påståenden med data och pekade på en BOS-rapport från juni, som påpekade att endast 77% av Sveriges igamingmarknad är kanaliserad. Detta är enligt BOS en alarmerande låg siffra. Dessutom visade studien att specifika spelvertikaler, inklusive onlinekasinon, har en kanaliseringsgrad så låg som 72%.

Hoffstedt varnade för att avvika från regeringens mål att upprätthålla en kanaliseringsgrad på 90%. Om den föreslagna skattehöjningen godkänns befarar han att kanaliseringen kan sjunka till de nivåer som observerades före omregleringen 2019.

Slutsats:

Den potentiella höjningen av den svenska spelskatten är ett omtvistat ämne, där statliga intäktsmål ställs mot oro för branschens stabilitet och tillväxt. Medan debatten hettar till inväntar branschen det slutliga beslutet och hoppas att tillväxt och ansvarsfullt spelande kan upprätthållas.


Viktigt meddelande

Genom att besöka den här webbplatsen intygar du att du är över 18 år gammal och att du ger ditt samtycke till att vi använder cookies. Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Läs mer