För tidigt: Sveriges Regering ger avslag på förslaget om differentierad riskbedömning för reklamrestriktioner


Eunice A.. - december 20, 2022
Sveriges flagga

Sveriges nya spelreglering lider fortfarande av växtvärk.

Striktare reklamregler för spel online får avslag av Regeringen

Sedan den svenska lagen om spel online infördes år 2019 så har spelmarknaden för svenskar på nätet förändrats en hel del. Det har i grund och botten blivit striktare på alla sätt och vis. Lagen har sedan sin lansering genomgått en del uppdateringar i takt med att svenska myndigheter har upptäckt nya behov av ännu striktare regler för bonusar, reklam och insättningstak.

Det nya lagförslaget om att göra reglerna för reklam av spel online ännu striktare har under hösten 2022 fått en hel del kritik av branschexperter. Därmed är det kanske inte så konstigt att denna uppdatering har fått avslag av Regeringen.

Varför avslogs striktare regler för spelreklam?

Huvudanledningen till att det nya lagförslaget om striktare spelreklam avslogs av Sveriges Riksdags kulturkommitté är att man anser att det finns oklarheter vad gäller riskbedömning. Vi ska komma ihåg att spellagen trots allt är ganska ung och därmed skyndar man långsamt med förändringar och justeringar av den.

Riksdagens kommitté kallade de nya reglerna för ett sätt att få in en gammal form av reglering via bakdörren. Synen på detta har mycket att göra med att diskussionen omkring hur olika typer av spel ska regleras med restriktioner. Det här är ju något som kräver ett system för klassifikation av olika typer av spel online.

Riksdagens kulturkommitté är inte nöjd

Det nya förslaget på förändring av reglerna vad gäller spelreklam handlade om att man ville minska risken för skador till följd av spel. Det fanns också tankar om att nya regler skulle kunna förbättra kanaliseringen av spelreklam.

Riksdagens kommitté var dock inte nöjd med förslaget och gav avslag på det i sin rapport. I förslaget fanns saker som att förbjuda så kallad högrisk-spelreklam mellan klockan 6.00 och 21.00.

Lagförslaget uppdaterades till sist så att man bara kommer att kräva att måttligheten för spelreklamen ska justeras.

Förslaget kunde innebära mer skada än hjälp

Ett av problemen med förslaget var att ett förbud av viss reklam mellan 06.00 och 21.00 skulle kunna skada intäkter utan att nödvändigtvis ge det önskade resultatet. Detta eftersom personer med ökad risk för spelberoende inte med säkerhet på detta vis kan blockeras från spelannonser.

I klartext betyder detta att man helt enkelt inte trodde på att ett reklamförbud mellan 6.00 och 21.00 skulle göra någon skillnad.

Svårt att definiera måttlighet

En annan fråga som kom upp i samband med det nya lagförslaget var definitionen av måttlighet. Den måttlighet som används som mall för svenska riktlinjer för spel definierades år 2021. Regeringen menade att det är besvärligt att använda måttlighet som en riktlinje då det rör sig om många olika typer av spel.

Man menade att det i sådant fall skulle krävas en definition av vad som menas med måttlig reklam för varje typ av spel som kan annonseras för. BOS, Branschföreningen för Onlinespel, har just kommenterat på denna reglerings tvetydighet samt att det inte finns några egentliga exempel eller konkreta riktlinjer för att genomföra det nya lagförslaget.

Risk för urholkning av marknaden

Kulturkommittén ställde sig tveksam till att få fram nya riktlinjer så snabbt som möjligt för att på så vis hindra speloperatörer med svensk licens från att marknadsföra sina spelprodukter i större utsträckning.

Dessutom var kommittén obekväm med att genomföra stora förändringar av marknadsföringsregler för en licens som inte ens har tre år på nacken. Man ansåg att det finns fler riskfaktorer som måste identifieras innan man kan börja genomföra förändringar som påverkar hela branschen.

Utöver detta så menade kulturkommittén att spelprodukter måste utvärderas från fall till fall och inte på ett svepande sätt. I och med att vi ännu inte är fullt medvetna om alla möjliga risker så behövs det mer information innan förändringar kan bli aktuella. På grund av detta kan det dröja flera år innan parlamentariska beslut fattas i frågan.


Viktigt meddelande

Genom att besöka den här webbplatsen intygar du att du är över 18 år gammal och att du ger ditt samtycke till att vi använder cookies. Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Läs mer